Min baggrund

 

Erfaringer fra uddannelser, jobs og levet liv

 

Konsulenterfaring

Jeg har siden januar 2012 arbejdet som selvstændig Pædagogisk Psykologisk Konsulent.

 

Tidligere erfaring har jeg først og fremmest fra mit arbejde som konsulent i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), hvor jeg fra 2004 - 2012 især arbejdede indenfor området adfærd, kontakt og trivsel, ADHD, special- og almenpædagogik.

 

Jeg har bedst erfaring med at tage udgangspunkt i børnenes/de unges eget perspektiv og derefter arbejde "hele vejen rundt om dem" - dvs. både i forhold til hjem, kammerater, skole og fritid.

 

Relevante livserfaringer

30 års erfaring som forælder til tre, hvoraf den ældste er døvblindfødt og multihandicappet.

 

Uddannelser

Jeg er uddannet som cand.pæd. i pædagogisk psykologi og er efteruddannet indenfor systemisk, narrativ, anerkendende praksis - med fokus på familieterapi.

 

Oprindeligt er jeg læreruddannet.

 

Jeg har gennem årene deltaget i efteruddannelser og kurser indenfor specialpædagogik, almenpædagogik, psykologi, terapeutiske og konsultative metoder, tværfagligt samarbejde, LP-vejledning, ICDP, innovation, neuropsykologi, efterværn, kriminalitetstruede unge, pårørendeinddragelse, m.m.

 

Aktuelt er jeg meget optaget af neuroaffektiv udviklingspsykologi, og har siden 2013 gennemført begge moduler i uddannelsen i Theraplay®

 

Jobs

PPR-arbejde: PPR-Jammerbugt (2½ år) og PPR-Sæby/SPR-Frederikshavn (5 år).

Skoler: Aabybro Friskole (17 år), kortere ansættelser i folkeskolen bl.a. Dokkedal Skole (2 år).

 

Afholdelse af kurser, foredrag m.m.

Jeg afholder og har siden 2004 afholdt mange foredrag, kurser og udviklingsforløb for professionelle, dels som privat udbyder og dels som ekstern underviser for UCN-Act2learn.

 

Dette er bl.a. foregået på Center For Undervisningsmidler/UCN, på kommunale AKT-vejleder-uddannelser, på læsevejleder-uddannelsen på UCN, på folke-, fri- og efterskoler, i SFO'er, i AKT-konsulent-foreningen, i børnehaver, for frivillige ledere, for PPR-kontorer, for UU, for sundhedsplejersker, for børne- og familieforvaltninger m.m.

 

Egen supervision

Jeg har fået supervision hos bl.a. konsulent Jørgen Riber, psykolog Jonna Jørgensen, psykolog Morten Andersen og filosofisk mentor Uffe Steen. Gennem de sidste ca. 10 år har det primært været ved Jonna Jørgensen. Desuden deltager jeg også på supervisionsdage indenfor Theraplay® med undervisere fra Theraplay®-instituttet.

 

Netværk

Siden 2005 har jeg været medlem og aktiv i den nordjyske afdeling af foreningen STOK (Systemisk Terapi og Konsultation).

 

 

Desuden var jeg fra 2005 - 2011 været med i opstart og udvikling af Nordjysk AKT-netværk, som bl.a. har stået for afholdelse af større kurser for lærere, pædagoger og andre professionelle.

 

Siden 2010 har jeg også været medlem af en gruppe, hvor vi udvikler os selv og hinanden gennem systemisk, narrativ, anerkendende praksis.

 

 

Privat er jeg medlem af Pårørenderådet på Center for Døvblindhed og Høretab.

 

 

Bente Tranum, Fjordgade 8 eller Vendelbogade 5, 9000 Aalborg  • www.bentetranum.dkinfo@bentetranum.dk • Tlf.: 2026 8022

www.bentetranum.dk